CH Oskarka Oskarova Z Farmy Zvirat

FEMALE

  • Date of Birth Feb 07, 2005